MHD pro PalmPilot (Praha, Pardubice, Ostrava)

Copyright © 2000 Jiří Mžourek


Upozornění:

Jízdní řády nejsou již delší dobu aktualizovány, protože nejsem schopen sehnat nová data. Z tohoto důvodu dávám volně k dispozici zdrojové kódy aplikace a popis formátu datových souborů, aby si případní zájemci mohli vyrobit vlastní datové soubory:


1. Popis aplikace

Cílem vývoje bylo vytvořit kompletní databázi jízdních řádů MHD v Praze tak, aby byla použitelná pro PDA PalmPilot.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství dat (řádově desítky MB), bylo nutné přistoupit k následujícím zjednodušením:

Jaké linky budete používat, si můžete zvolit sami, ale kompletní jízdní řády mi nyní zabírají v Pilotovi cca. 290kB.

Desktopová část byla napsána v jazyce Java2 v prostředí NetBeans DeveloperX2 2.1. Jako conduit je použit SyncBuilder. Aplikace do Pilota je napsána v GNU C pod Linuxem.

Použití aplikace je volné pro soukromé potřeby, v žádném případě ale nesmíte použít data pro jiné účely než pro tuto aplikaci.

Případné nápady, přípomínky, chyby atd. směrujte na jiri@mzourek.org.
 

2. Instalace

 1. Desktopová část je naprogramována v jazyce Java2. Pro její spuštění potřebujete mít nainstalované prostředí Java2 Runtime Environment v 1.2.2, které lze volně stáhnout pro různé operační systémy. Aplikace musí být provozována na procesorech Intel (či jejich klonech) z důvodu little-endian organizace bitů ve slově a pro synchronizaci je nutný OS Unix (Linux)  nebo Win32.
 2. Pokud jste rozchodili Javu, stáhněte si poslední verzi desktopové části aplikace (soubor Aplikace.zip).
 3. Tento soubor rozbalte např. do adresáře C:\MHDPraha , ten bude mít poté tento obsah:

 4. Jestliže používáte Win32, budete potřebovat knihovnu JavaPisock.dll, kterou zkopírujte např. do adresáře C:\WinNT.
 5. Nyní si můžete stáhnout poslední verzi aplikace (soubor mhdpha.zip) pro PalmPilota, rozbalte ho a standardním způsobem nainstalujte. Kódování češtiny je ve znakové sadě CP1250 (MS Windows).

3. Použití aplikace

Dektopová část

 1. Před prvním spuštěním je potřeba upravit soubor runit.bat Vašim podmínkám.

 2. Soubor má standardně tento obsah: java -cp AbsoluteLayout.zip;MHDPraha.zip;jndi.jar;SyncBuilder.jar MHDPraha COM2
  Posledním parametrem je port, ke kterému je připojena kolébka PalmPilota. Upravte tento parametr (Win32 většinou COM1 neboCOM2 na Unixu /dev/pilot nebo /dev/ttyS1 atd.) na správnou hodnotu.
 3. Nyní spusťte soubor runit.bat.
 4. Otevře se hlavní okno aplikace, kde si vyberte linky, které chcete mít v Pilotovi.
 5. Stisknutím tlačítka "Vytvor data" provedete instalaci vybraných linek. Upozornění: musíte mít vypnutý HotSync Manager!

Aplikace v Pilotovi

 1. V úvodní obrazovce můžete hledat:
 2. Pokud jste vybrali linku, vypíšou se všechny zastávky této linky. Tlačítkem "změň směr" změníte směr jízdy. Vybráním zastávky zobrazíte jízdní řád. Tlačítkem "nový výběr" se vrátíte na úvodní obrazovku.
 3. Pokud jste vybrali zastávku, vypíšou se všechny linky na této zastávce. Vybráním linky zobrazíte jízdní řád. Tlačítkem "nový výběr" se vrátíte na úvodní obrazovku.
 4. Na obrazovce s intervaly tlačítkem "změň směr" změníte směr jízdy. Tlačítkem "nový výběr" se vrátíte na úvodní obrazovku. Tlačítkem "<<linky" zobrazíte seznam linek na této zastávce, tlačítkem "<<zastávky" zobrazíte seznam zastávek této linky. Implicitně je vybrán aktuální den a hodina, nebo minulé nastavení.

4. Aktualizace

5. Předzpracované pdb soubory