Prague ACM SIGCHI blog

Kopie z Prague ACM SIGCHI blogu.

Naším hlavním úkolem v roce 2011 je zlepšit komunikaci mezi námi – vedením SIGCHI, členy a ostatní veřejnosti. Hlavním komunikačním kanálem bude tento blog, podporován sociálními sítěmi LinkedIn a Facebook.

O čem bychom chtěli informovat? Např. budeme sdělovat novinky o plánovaných akcích – přednáškách, školeních, networkingu. Budou k dispozici zápisy z pravidelných schůzi vedení Prague ACM SIGCHI, informace o firemních členech, o nových knihách v knihovně apod.

Zkrátka vše, o čem je dobré vědět.

Leave a Comment

To use reCAPTCHA you must get an API key from http://recaptcha.net/api/getkey